שלח לי אות
לחשוב ורוד
להתמקד,
לאזן את הכוחות
לעשות ,
לחיות.
תן לי אות
לשגות פחות
לעמוד בציפיות עצמי
להיות נכונה , שלמה
שתי ידי מושטות לעזרה.
פקוד אותי באות
רק אחת
שתבהיר
את הנסתר
את צפונות המחר
אות בונה, מגשימה
מאחדת לבבות שבורים
אנא האזן
אלוהים.