הצצה לעולם

נשים כותבות הוא מרחב לביטי וליצירה בתחומי האומנויות-כתיבה, 
משחק ואומנות חזותית – בנושאים הקשורים למעגל החיים של נשים

לאכול צהריים עם אלוהים