בעין המצלמה

העין תופסת את מחוזות ההשראה האמנותיים מתוך נופים בשגרת חיינו.